40 Kata-Kata Bijak tentang Olahraga, Pelecut Semangat – Ragam Bola.com – Bola.com